Lúc đó tôi đã chuyển sinh thành Slime: Tóm tắt mùa 1 trong một tiếng

Cuộc sống của Slime đã bắt đầu. Satoru Mikami, một người làm công ăn lương, khi phát hiện ra thì đã được hồi sinh ở một thế giới khác. Tuy nhiên, đó l...

Related video